Epsu är den europeiska organisationen för stats- och kommunalanställda där Seko är ett av 189 medlemsförbund.
Under kongressen ska de 500 delegaterna ta ställning till frågor som rör pensioner, medborgarnas rätt till bra offentlig service, EU-utvidgningen och förslaget på tjänstedirektiv, som ska öppna Europas gränser för tjänstehandel.