–Vi anser att det är en ovanlig och speciell situation som kräver denna åtgärd. Vi anser att vi har stöd i avtalet och inte har något annat val än att införa det här, säger Mikael Modig, personalchef på Connex i Stockholm.
– Vi har ett antal personer som har försökt påverka arbetskamrater att sjukskriva sig. Det är ett fåtal individer som helt klart har gått över gränsen. Den här åtgärden är helt kopplad till olovliga aktioner, fortsätter han.
Det finns en del i avtalet där det står att arbetsgivaren kan vid ”särskilda skäl” begära sjukintyg tidigare än efter sju dagar.
Lasse Eriksson, ombudsman på Seko Stockholm vidhåller att åtgärden bryter mot avtalet.
– Den där delen handlar om enskilda individer som av någon anledning är sjuka väldigt ofta. Parterna som skrev avtalet har inte avsett att det ska användas på det sätt Connex gör, menar han.
Läs mer om connex och tunnelbaneförarna under rubriken Connex bryter avtal” från tidigare idag.”