Odr-centralen, där oadresserad reklam sorteras och bladas, slås ihop med den i Umeå som nu ska serva hela Norrland.
– Det känns vemodigt att vi tappar jobb på terminalen i Sundsvall allra helst som Odr-centralen fått toppresultat i Postens egen kvalitetsundersökning, säger sektionsordförande Åke Larsson på postterminalen i Sundsvall.
– Vi har kämpat i två års tid för att få behålla centralen. För mig är det en gåta att Posten lägger ner en enhet som går så bra och också inom ett område där volymerna bara ökar.
De 15 anställda som förlorar jobbet erbjuds Postens avgångslösning Futurum eller avtalspension. Futurum innebär bland annat 18 månaders lön och stöd från Trygghetsrådet att hitta nytt jobb. Den som börjar plugga får 10 månadslöner och hjälp med skolmaterial.
Fem anställda går över till den vanliga postterminalen.
– De flesta på centralen är invandrare och de som går över till terminalen erbjuds svenskundervisning och datakunskap för att lättare komma in i arbetet, säger Åke Larsson.