Kongressen utsåg ytterligare tre ledamöter till verkställande utskottet. Till förbundssekreterare valdes Ingela Edlund, förbundskassör blev Jan-Olov Sundkvist och Sven-Olof Hellman fortsätter som avtalssekreterare.