Om man inte kommer överens om något annat i de lokala löneförhandlingarna garanteras alla medlemmar på avtalsområdet en minsta löneökning med 300 kronor per månad såväl den 1 september i år som den 1 april 2008 och den 1 april 2009.
Avtalet ersätter det avtal som i maj förlängdes med fem månader över sommaren. Det nya avtalet gäller retroaktivt från den 1 september till och med den 31 mars 2010.
Avtalet innehåller också en särskild låglönesatsning. Utöver löneökningsutrymmet på 10.2 procent höjs också lägstalönerna för heltidsanställda över 18 år. Den första höjningen, på 8 procent, gäller redan från den 1 september i år. Ytterligare en höjning sker den 1 april nästa år, med 2,2 procent.
Seko och Almega har också kommit överens om att tillsätta en förhandlingsgrupp som ska gå igenom arbetstiderna inom branschen. Förhandlingsgruppens arbete ska vara klart senast den 31 december 2008.
Diskussioner fortsätter också om villkoren för den gränsöverskridande trafiken. De nya EU-reglerna vara införda i den svenska lagstiftningen den 4 juli 2008, vilket kommer att påverka den gränsöverskridande trafiken.
Sista avtalsåret är uppsägningsbart.
– Uppsägningen av avtalets sista år är kopplat till förhandlingsgruppens arbete om arbetstidsfrågorna och diskussionerna om den gränsöverskridande trafiken, säger Sekos ombudsman Robert Westberg.
Spårtrafikavtalet gäller bland annat för personal anställd inom SJ, Tågkompaniet, Green Cargo, Euromaint och inom tunnelbane- och pendeltågstrafiken.