Förutom avtalet har en överenskommelse förhandlats fram för att kompensera sjöfolket för det uteblivna jobbavdraget för 2007. Det innebär att alla som varit anställda under hela 2007 får en klumpsumma på 9 000 kronor.
   Tomas Abrahamsson, Sekos vice förbundsordförande är nöjd.
   – Det är ett bra avtal som ligger väl i nivå med övriga avtal. Bra också att vi, efter tuffa förhandlingar fick igenom kompensation för att sjöfolket inte fick del av jobbskatteavdragets första del. En kompensation som den borgerliga regeringen förvägrat oss.
I det avtal som nu slutits ingår bland annat att:
   • Lönerna i storsjö-, europa- och thulelandsavtalen höjs den 1 april 2008 med 2 295 kronor, den 1 januari 2009 med 510 kronor och den 1 januari 2010 med 510 kronor.
   • Lönerna i färjeavtalen höjs den 1 april 2008 med 2 460 kronor, den 1 januari 2009 med 510 kronor och den 1 januari 2010 med 510 kronor.
   • Lönerna i hamnbogseravtalet höjs den 1 april 2008, med 436 kronor, den 1 januari 2009 med 510 kronor och den 1 januari 2010 med 510 kronor.
   • Ombordtillägget höjs med 300 kronor den 1 april 2008, med 300 kronor den 1 september 2009 och med 300 kronor den 1 januari 2010.
   • Kostersättning under ledig tid utmönstras ur avtalen och läggs in i tarifferna.
   • Semestertillägget höjs till 0,6 procent, lägsta semesterersättning höjs till 97 kronor per dag.