I kriminalvårdsstyrelsens handlingsplan för psykiskt störda talar man om 252 platser på 14 olika ”moduler” i landet. Varje ”modul” ska bestå av 18 platser fördelade på tre avdelningar. Orter som nämns är Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro och ”någon ort längre norrut”.
Personalen som ska jobba på de nya avdelningarna ska få ökad kompetens och ett gemensamt förhållningssätt mot klienterna. Psykologer och psykiatriläkare ska knytas till avdelningarna.
Så många som uppemot 40 procent av de intagna har idag någon form av psykisk störning.
– Med de resurser som kriminalvården har nu har de inte möjlighet att ta hand om den här typen av intagna, säger Roal Nilssen, Sekoombudsman för kriminalvården. Därför är det här ett bra förslag. Bra för de nya avdelningarna, men också bra för de andra som får det mindre problematiskt.