– Vi är nöjda med att få ett avtal så vi kan lösa övertalighetsfrågorna på ett bra sätt, säger Elof Isaksson, ordförande Sekos företagsfack vid Teliasonera.
Hur många människor som beräknas bli övertaliga kan han dock inte säga.
– Jag kan inte kommentera det. Varken vi från den fackliga sidan eller företaget har någon klar bild över hur stor övertaligheten kan bli, säger Elof Isaksson.
Hur mycket pengar som avsätts för omställningen är också oklart. Enligt Elof rör det sig dock om flera hundra miljoner kronor, kanske upp emot en miljard.
Avtalet gäller från 25 januari och tills vidare med tre månaders uppsägningstid.
Enligt överenskommelsen ska en omställningsenhet inrättas med uppgift att hjälpa övertaliga att finna nytt jobb inom eller utom Teliasonera.
Omställningsenheten ska bland annat ansvara för vidareutbildning samt fungera som en personalpool vid tillfälligt behov av arbetskraft inom företaget.
För att en övertalig ska föras över till omställningsenheten måste han eller hon acceptera villkoren i omställningsavtalet. Ingen kan alltså tvingas över till omställningsenheten.
För den som vägrar gäller inte omställningsavtalet utan reglerna i Las träder då in. Omställningsavtalet gäller heller inte om den anställda vägrar gå med på omplacering inom avtalets tillämpningsområde.
Det gäller heller inte om en övertalig tackar nej till erbjudande om omplacering vid verksamhetsövergång, alltså när ett annat företag tar över verksamhet.
Om en anställd som placerats i omställningsenheten inte hittat något nytt arbete inom tre år kan det bli aktuellt med uppsägning.
Trotjänare, alltså anställda med lång anställningstid, kommer även i fortsättningen att ha ett särskilt skydd mot uppsägning även om han eller hon funnits i omställningsenheten under mer än tre år.