– Det är bra att vi nu får ett omställningsavtal även på den privata sidan. Det är en rättvisefråga som vi arbetat med länge, säger Sekos avtalssekreterare Sven-Olof Hellman som är nöjd med det nya avtalet.
– Det är viktigt att man inte står helt utlämnad om man blir uppsagd, utan att man får hjälp att hitta ett annat arbete eller att studera.
Utöver hjälp till nytt arbete innehåller överenskommelsen också en del om avgångsvederlag för den som fyllt 40 år.
Inom Seko berör det nya avtalet bland annat medlemmarna inom sjöfarten, i de privata företagen inom väg&ban-området och på Karlskronavarvet. I de statliga och före detta statliga företagen finns redan liknande trygghetsavtal.
Det nya omställningsavtalet påverkar inte turordningen vid uppsägningar, som arbetsgivarna först krävde.