35 vårdare och 13 fångar på Johannesbergsanstalten i Mariestad och 55 personer på häktet kan ha smittats av en intagen. Fången vistades först på häktet och sedan på anstalten under flera veckor innan smittan upptäcktes. Det var när fången svimmade och hostade blod man slog larm till sjukvården. Då flyttades han till en infektionsklinik. Nu har alla som varit i kontakt med honom testats.
– Det är obehagligt att systemet inte fångar upp de sjuka i ett tidigt skede, säger Bernt Runberg, Sekos regionala samordnare inom kriminalvården väst. Han fortsätter:
– När det hände i Mariefred blev vi tagna på sängen, sedan dök smittan upp på Svartsjöanstalten och nu Mariestad. Var är nästa ställe kan man ju börja fundera på. Vad har Kriminalvården för beredskap för detta?
Hösten 2005 smittade en tbc-sjuk fånge på Svartsjöanstalten 12 personer på anstalten. Då skärpte kriminalvården rutinerna och införde bland annat en frågeblankett som skulle fånga upp tbc-sjuka intagna innan de kom ut på avdelningarna.
Johannesberg är en sluten anstalt med 70 platser. Anstalten tar i första hand emot intagna som dömts till våld i en nära relation.