– Från den 1 januari måste arbetsgivaren planera och schemalägga arbetstiden. De anställda ska få en starttid och en sluttid som på alla andra arbetsplatser. Det är en jättefråga för de anställda, som nu kan planera sin fritid, säger Christer Rydh som är ombudsman på Seko.
Med avtalet om fasta arbetstider går en epok i Citymails historia i graven.
Det nya avtalet ger totalt 10,2 procent fördelat på tre tillfällen. Löneökningsutrymmet är 3,4 procent den 1 september 2007, 2008 och 2009, med en minsta garanterad individuell löneökning på 350 kronor var gång.
Samtidigt har man kommit överens om att korta lönetrappan, så att det nu ska ta 25 månader till slutlön, istället för 37 månader som tidigare. De som ligger i lönetrappan får en lönehöjning varje halvår, i samband med att de flyttas upp ett steg.
Från och med 1 september 2007 är den nya lägsta lönen i avtalet 14.625 kronor i månaden. Lönehöjningarna för år 2007 kommer att betalas ut retroaktivt så snart det är möjligt.
En fråga som varit upphov till många konflikter har nu äntligen fått sin lösning i och med det nya avtalet.
– Extrapersonal och timavlönade inom Citymail kommer att få löner som ligger på samma nivå som den ordinarie personalens. Det betyder att all personal behandlas likvärdigt när det gäller löner.
Det nya avtalet omfattar omkring 1.200 anställda på Citymail och gäller för perioden 1 september 2007 till 31 augusti 2010.