I våras sa Flextronics Networks Services upp alla lokala avtal som bland annat innehöll arbetstidsförkortning och upp till 34 semesterdagar för vissa äldre anställda. Verksamheten såldes och det nya företaget fick namnet Relacom.
Förutom slopade semesterdagar och arbetstidsförkortning så ville Relacom kraftigt begränsa den så kallade ERB:n alltså rätten att gå i pension vid 60-års ålder som en del anställda hade med sig från tiden vid Televerket/Telia.
Endast den som hann fylla 60 år före första augusti i år skulle kunna utnyttja rätten. Alla andra skulle förlora möjligheten.
Som en följd av att Relacom sa upp de lokala avtalen svarade Seko med att hota att säga upp det tredje året i det centrala telekomavtalet med arbetsgivarorganisationen Almega. Det gjorde att Relacom tvingades tillbaka till förhandlingsbordet och nu har alltså företaget skrivit på de lokala avtalen som tidigare sagt upp.
Det betyder att arbetstidsförkortningen är återställd i sitt ursprungliga skick liksom semesterdagarna. Den som vill kan frivilligt lösa av sina dagar mot ekonomisk kompensation.
I och med överenskommelsen så kommer Seko inte att säga upp branschavtalet med Almega.
Frågan om ERB:n är inte med i uppgörelsen utan där fortsätter förhandlingarna.