Från den 1 januari 2006 är lägsta grundlön 112 kronor i timmen eller 19.490 i månaden. En löneökning som är i nivå med övriga avtalsområden.
– Vi är nöjda. Kostnaderna kring övernattningarna har varit den viktigaste frågan för medlemmarna. Det känns bra att arbetsgivarna nu medgivit att de ska ta ett stort ansvar. Vi tar nu steg nummer ett och inför ett system som sätter större press på arbetsgivarna att ordna boende för sina anställa, annars får han betala extra, säger Björn-Inge Björnberg som är förhandlingsombudsman på Seko.
I det nya avtalet införs ett särskilt förrättningstillägg. Tillägget uppgår till 105 kronor per dygn de första 90 dagarna, därefter sjunker det till 60 kronor.
– Målsättningen att arbetsgivarna ska ta ännu större ansvar. Därför har vi tillsatt en partssammansatt arbetsgrupp som ska titta boendefrågan.
De väg- och banarbetare som arbetar under Maskinentreprenadavtalet omfattas inte av dagens uppgörelse. Ett sådant kollektivavtal väntas dock vara klart inom kort.