Avtalet är treårigt och hamnade på märket, 6,8 procent i löneökningar under avtalsperioden.

– Vi har lyckats avfärda Arbetsgivarverkets krav på att sifferlösa avtal skulle gälla tills vidare och nu fått löneökningar som ligger i nivå med övriga träffade uppgörelser på arbetsmarknaden. Dessutom har vi fått gehör för flera av våra övriga yrkanden, säger Valle Karlsson, Sekos avtalssekreterare.

Några av de viktigaste punkterna i det nya avtalet:

• Det centrala avtalet ger 6,8 procent i löneökningsutrymme på tre år. De fördelas årligen per den 1 oktober med 2,0 procent, 2,3 procent och 2,5 procent, om man inte kommer överens om annat.

• Parterna har kommit överens om att påbörja ett arbete med gemensamma arbetsmiljöutbildningar under perioden. Arbetet med att minska ensamarbete, hot och våld fortsätter.

• Seko har fått igenom sitt yrkande om att gravida som jobbar i farliga miljöer, och som inte kan omplaceras, får ett lönetillägg på cirka 10 procent till försäkringskassans graviditetspenning.

• Arbetsgivarverket sade upp Trygghetsavtalet inför förhandlingarna. Här har bland andra Seko krävt att man i en kommande översyn ser över förekomsten av visstidsanställningar samt att även visstidsanställda ska kunna ta del av Trygghetsavtalets förmåner.