Lönerna i det nya serviceentreprenadavtalet justeras den 1 juni varje år och ger 800 kronor år 2007, 800 kronor år 2008 och 760 kronor år 2009. Även lägstalönerna höjs med motsvarande belopp.
I det nya avtalet införs en ersättning för mertidsarbete på 8,50 per timme. En fråga som är viktig i en bransch med många deltidsanställda.
Dessutom ändras trappan för branschvanetillägg så att tillägg utgår efter två, tre och fem år.
De år som nationaldagen infaller på en lördag eller söndag ger det nya avtalet rätt till åtta timmars extra betald ledighet.