Avtalet som gäller från den 1 oktober i år ger ett påslag på 4,1 procent första året, 3,7 procent andra året och 3,2 procent det tredje avtalsåret.
En särskild låglönesatsning ryms i avtalet genom att ingen lönetariff höjs med mindre än 600 kronor per månad vid varje lönerevisonstillfälle under de tre avtalsåren.
Seko och Almega är också överens om att kostnaden för LO-SAF:s pensionsöverenskommelse därutöver ingår fullt ut i det treåriga avtalet.
Parterna har också enats om att rekommendera branschen ett likalydande anställningsavtal. Det ska göra att det blir mindre oklarheter i samband med eventuella lönetvister.
Avtalet som löper ut den 30 september 2010 omfattar omkring 200 tillsvidareanställda och cirka 700-800 säsongsanställda. De största arbetsgivarna på avtalsområdet är Styrsöbolaget, Blidösundsbolaget och Stockholms sjötrafik.