Grundlönen räknas upp med 1 392 kr/mån år 1, 696 kr/mån år 2, och 696 kr/mån år 3
Lokal lönebildning beräknas till 1,1 procent under avtalsperioden. Avtalets värde är 10,2 procent. De anställda får en nivåhöjning på 574 kr/mån, som kompensation för att lönegranskningspengarna utmönstras. Enligt en separat överenskommelse minskar de från 0,89 procent till 0,51 procent. Efter tre år kan den överenskommelsen sägas upp, som på väg- och banavtalet.
Uppgörelsen gäller för tiden 1 april 2007- 31 mars 2010. Sista avtalsåret är uppsägningsbart.
Maskinförarnas säsongsanställningar berörs inte. De sköts genom lokala avtal. Ett system som fungerar bra enligt Thomas Brännström, ombudsman på Seko som är nöjd med avtalets ekonomiska utdelning.