– Marknaden har fått sin chans och det har inte fungerat, sade Göran Rosenberg, journalist och författare, och den i panelen som mest lutade åt att nyliberalismen faktiskt är död.
   – Nyliberalismen var en ideologi som kollapsade med krisen. Föreställningen att den globala finansmarkanden kunde reglera sig själv stämde inte och nu visar det sig att det bara är staterna som kan garantera något överhuvudtaget.
   Sanna Rayman, ledarskribent i Svenska Dagbladet höll inte med. Hon var den som kallats in för att försvara nyliberalismen, även om hon själv inte kallar sig nyliberal. Hon förklarade att när krisen tar slut så fortsätter allt som förr.
   – Och du Göran Rosenberg kommer att glömma vad du sagt idag.
   Katrine Kielos, ledarskribent på Aftonbladet, hävdade att nyliberalismen lever vidare och att det vi ser är en pendelrörelse mellan stat och marknad. Enligt henne döljer sig nyliberalismen i den ekonomiska vetenskapen, den vetenskap som alla politiska partier använder sig av. För att komma undan ansåg hon att socialdemokraterna borde inrätta ett eget ekonomiskt råd.
   Janne Rudén, förbundsordförande i Seko hade inte några problem att hitta nyliberala tendenser i samhället
   – Se på avregleringar och utförsäljningar av post, järnväg, teleindustri, energi.
De fyra debattörerna hade var sin egen definition av vad nyliberalismen faktiskt är, och därför blev det extra svårt att komma överens om dess tillstånd och eventuella återhämtning. Göran Rosenberg hade en förklaring som också visar på systemets lockelse.
   – Enligt nyliberalismen behöver du inte tänka på samhället, tänk bara på dig själv så ordnar sig resten.
   Panelen fick också frågan om någon saknar de gamla monopol som gått i graven och om det därmed inte fanns skäl att fortsätta avregleringarna.
   – If it ain’t broken, don’t fix it, (om det inte är trasigt, laga det inte), svarade Göran Rosenberg. Låt bli det som fungerar och låt inte ideologin styra avregleringarna.
   Janne Rudén nämnde avregleringen av telemarknaden, ett exempel på hur det blir när ideologin får styra.
   – I Småland, Gudrunland, ligger fortfarande teleledningar på marken. Teliasonera har inga abonenter där och gör inget och de andra operatörerna skiter i det.
   Slutsatsen från det välbesökta seminariet kan nog vara denna: det finns all anledning att känna oro och att vara vaksam inför framtiden.