Liksom tidigare ska dygnsvilan vara minst 11 timmar, fast tre gånger per vecka får vilotiden kortas till nio timmar utan kompensation. Dygnsvilan kan också delas upp i två delar om minst 3 timmar i en första period och minst 9 timmar i den andra.
Sverige har ännu inte tagit beslut om kompletterande nationella regler.