I september sade Teracom Components upp alla tolv anställda på verkstaden, för att lägga ner den verksamheten. Då var åtta personer till varslade om uppsägning på andra delar av företaget. Nu har man varslat ytterligare elva anställda. Kvar på företaget blir 26 personer.
– Företagsledningen vill bara plocka enstaka tjänster här och där. Det är bedrövligt att företaget bedriver en jakt på kvinnliga medarbetare. Jag är rädd att vi inte kan rädda en enda kvinnlig anställd. Hur kan man bete sig så?, säger Teracoms klubbordförande Peter Howe som ska förhandla med företaget om uppsägningarna i nästa vecka.
Peter Howe är också upprörd över att företaget enbart vill plocka bort lägre tjänster utan att se över antalet chefstjänster.

GENMÄLE
VDn för Teracom
Components, Hans Lundbäck, har inkommit med ett genmäle till den här artikeln där han hävdar följande: vid det här tillfället hade vi sagt upp 12 personer, samtliga män. Alltså en mycket klart felaktig sakuppgift”.

KOMMENTAR:
Enligt fackets representant Peter Howe har förhandlingarna resulterat i följande:
* 1 kvinna sa upp sig själv före förhandlingarna.
* 1 kvinna lyckades man rädda kvar i förhandlingarna.
* 7 kvinnor har sagts upp.
* Kvar jobbar 6 kvinnor.

Björn Forsberg
Chefredaktör

Bakgrund
(hämtad ur ”Teracom Components under avveckling” i Sekomagasinets oktobernummer)

Fram till 2001 jobbade de anställda på Teracom Components treskift; produktionen var igång dygnet runt och företaget var listat som ett av de starkast växande företagen i hela Sverige. I september sades alla på verkstaden i Hörby upp.
Teracom Components utvecklar och producerar delar till digitalteve- och mobiltelefonsändare. En del går till moderbolaget Teracom. Man säljer också delar till snart sagt hela världen. Men utbyggnaden av båda sändarnäten går långsammare än beräknat och företaget förlorar miljoner varje månad.
Sedan i våras är hela Teracom Components till försäljning, men tänkta köpare har backat ur. I väntan på affär läggs hela verkstaden ner; alla 12 sades upp den 11 september. Ytterligare åtta har varslats i andra delar av bolaget. För de 45-50 som inte sagts upp är framtiden oviss.
– Trots att företaget sagt att de kan ersätta verkstadens produktion med entreprenörer inom en vecka, har de inte låtit de anställda gå hem under uppsägningstiden som man gjorde med de som blev uppsagda i moderbolaget tidigare i år. Istället ska verksamheten drivas in i det sista. Inte heller ställer de upp med avtalspensioner eller utbildning. Dessutom är det många som mister sin tjänstepension. Folk är oerhört besvikna, säger Peter Howe som är klubbordförande i moderbolaget Teracom.
Under sommaren tog företaget in en konsult för att se över produktionen, men Peter Howe tycker utredningen är oseriös.
– Konsulten tittade inte på verkstaden överhuvudtaget därför att uppsägningarna redan var inledda, trots att den hör till kärnverksamheten och är den verkliga tillgången för utveckling och justering av komponenter.”