Frågan har snabbehandlats efter att utländska rederier inom EU visat intresse för att lägga anbud på gotlandstrafiken. Jobben var i fara då det stod klart att utländska rederier kunde få EU-godkända sjöfartsstöd, medan svenska rederier inte skulle kunna få sjöfartsstöd för samma trafik.
Efter beskedet från regeringen har dagens operatör, Destination Gotland, lämnat in ett anbud till Rikstrafiken för att fortsätta färjetrafiken. Det estniska rederiet Tallink som visat intresse för att lämna anbud har meddelat att de avstår från att lägga något bud.
Ändringen träder i kraft den 1 januari 2009, samtidigt som det nya avtalet ska börja gälla.
Anbudstiden för upphandlingen gick ut den 25 januari i år. Rikstrafiken väntas lämna besked före sommaren om vem som ska ta hand om trafiken.