Alla skyddsombud och andra fackliga förtroendevalda och medlemmar uppmanas komma till Riksdagen kl 12.45 och möta upp skyddsombuden från Norrbotten, som dragit igång denna kampanj.