Lagförslagen som ska ersätta lagen om offentlig upphandling, LOU, bygger på två EU-direktiv på samma områden.
Enligt förslagen ska en leverantör uteslutas om han dömts för viss brottslighet, som till exempel bestickning, bedrägeri, penningtvätt eller om han är medlem i en kriminell organisation.
Lagförslagen omfattar inte telekommunikationssektorn. Den svenska regeringen har också utnyttjat möjligheten i EU-direktivet att upphandling som omfattar posttjänster inte ska gälla förrän den 1 januari 2009. Övriga lagregler föreslås träda i kraft den 1 maj 2007.