Lagförslagen som ska ersätta lagen om offentlig upphandling, LOU, bygger på två EU-direktiv på samma områden. Lagförslagen omfattar emellertid inte telekommunikationssektorn. Den svenska regeringen har också utnyttjat möjligheten i EU-direktivet att upphandling som omfattar posttjänster inte ska gälla förrän den 1 januari 2009. Övriga lagregler föreslås träda i kraft 1 maj 2007.