Den genomsnittliga körtiden på 48 timmar per vecka under en fyramånadersperiod behålls. Dygnsvilan förlängs från 8 timmar till 9 timmar. Redan i maj i år blir det obligatoriskt med digitala färdskrivare i nya fordon.