Böckerna ska gå ut till LO-förbundens 175.000 förtroendevalda på arbetsplatserna runt om i Sverige. Den ena boken handlar om hur man får jämställdhetsfrågorna att genomsyra det fackliga arbetet på arbetsplatsen, den andra om hur man gör en jämställdhetsplan.
Tanken är att både förklara varför LO är en feministisk organisation och ge ett praktiskt verktyg i det konkreta arbetet för ökad jämställdhet på arbetsplatsen.
Böckerna utgör den fjärde versionen i LO:s serie Klass och kön.