Första striden är förlorad för fackföreningsrörelsen. I dag fattade riksdagen beslut om försämringar i a-kassan.