Brobygget började 2000 och ska råda bot på en del av den kapacitetsbrist som råder när det gäller tågtrafiken till och från Stockhom.