Efter flera år och miljoner stoppades upphandlingen av skärgårdstrafiken vid trafiknämndens möte i måndags. Folkpartiet och Centern gjorde då gemensam sak med oppositionen och deklarerade redan innan mötet att man tänkte kräva att upphandlingen tas om från början.

Trafiknämndens ordförande, Christer G Wennerholm (M), valde då att lyfta bort tilldelningsbesluten från dagordningen för att slippa ett nesligt nederlag.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet säger nu Wennerholm att man nu avbryter upphandlingen.

– Upphandlingen har för oss aldrig varit en principfråga, utan ett av många verktyg för att göra skärgårdstrafiken bättre. När denna nu avbryts är det därför viktigt att de goda initiativ och förslag som kommit fram på vägen inte tappas bort, utan hålls vid liv, skriver Christer G Wennerholm i debattartikeln.

Enligt Wennerholm har man under upphandlingsprocessen varit lyhörd för åsikter från de som bor och arbetar i skärgården. Men inför nystarten vill han dock öka möjligheterna för dialog och samverkan.

– Som ett konkret förslag vill vi därför stärka skärgårdsbornas möjlighet till insyn och påverkan på sjötrafiken. Detta genom att skapa ett särskilt sjötrafikråd, där boende och verksamma i skärgården ska finnas representerade, skriver Wennerholm.