Ett antal av våra medlemmar ombord kränktes och trakasserades på ett upprörande och oacceptabelt sätt av personer i Tallinks högsta ledning i samband med kryssningen.