Tom von Weymarn invaldes som ledamot i TeliaSoneras styrelse 2002.
Enligt köpeavtalet mellan Sverige och Finland ska ordförande i bolagsstyrelsen vara finländare fram till 2005.