Per-Olof Granbom har varit tillförordnad generaldirektör sedan augusti 2005 då Bo Bylund slutade.
Granbom har haft olika befattningar på Banverket sedan 1988 då SJ och Banverket skiljdes åt.