Nu inleder SEKO förhandlingarna för omkring 14 000 medlemmar inom tele- och IT-branschen. SEKO kräver löneökningar med minst 825 kronor per månad och heltidsanställd, dock med ett lägsta löneutrymme om 3,9 procent. Alla anställda inom branschen ska garanteras en löneökning på minst 400 kronor per månad. Lägsta lön inom avtalsområdet ska vara 15 100 kronor. Avtalsperioden är 1 år.