Sekos förbundsledning anger två skäl till sitt beslut:
”Björn Forsberg har inte varit intresserad av att göra den tidning som nu styrelsen beslutat att göra. Det andra skälet är att det under lång tid funnits stora samarbetssvårigheter på redaktionen mellan chefredaktören och stora delar av redaktionen.”
Förhandlingar pågår om att lösa ut Björn Forsberg, tills de är klara är han arbetsbefriad.
Vi som är kvar på redaktionen kan försäkra alla våra läsare om att tidningen inte ändrat inriktning eller förlorat sin självständighet.
Vårt mål är fortfarande att göra en bra och trovärdig medlemstidning med allt vad det innebär. Det är redaktionen som bestämmer tidningens innehåll, med utgångspunkt i den plattform vi arbetar efter.
Janne Rudén, Seko:s förbundsordförande, är för närvarande ansvarig utgivare. Det är endast en tillfällig lösning som inte inkräktar på tidningens självständighet.