Bo Bylund har tidigare varit förbundssekreterare i Metall, statssekreterare i Arbetsmarknadsdepartementet och generaldirektör för Arbetarskyddsverket.
På Banverket efterträds han av Per-Olof Granqvist, som utsetts till tillförordnad generaldirektör under rekryteringen av en ny gd.