– Det här är helt klart en delseger. Finansministern skulle aldrig skriva som han har gjort om han inte var öppen för en lösning.
Det säger den socialdemokratiska riksdagsledamoten Kent Härstedt som engagerat sig i frågan och bland annat skrivit till ministern om de anställdas skatteproblem.
Det handlar om cirka 100 personer som riskerar att bli eftertaxerade med 4.000 kronor per månad. Med ränta och ett 40-procentigt skattetillägg blir det en årlig skuld på cirka 70.000 kronor.
Kent Härstedt är dock hoppfull om att det ska gå att hitta en lösning.
– En minister kan ju aldrig stryka enskildas skulder utan i det här fallet handlar det om att ta fram underlag för en undantagslagstiftning, säger Kent Härstedt.
Sekos vice förbundsordförande Tomas Abrahamsson, med ett förflutet inom Sjöfolksförbundet, är också nöjd med beskedet från Per Nuder.
-Det är mycket positivt att finansministern ger arbetsgruppen i uppdrag att hitta en lösning. De ombordanställda som drabbats har ju hamnat i en mycket prekär situation där dom i praktiken beskattats två gånger, säger han.
Enligt Per Nuder är de olika systemen för sjöfartsstöd bland de nordiska länderna inte bara ett problem för de anställd utan även konkurrensen mellan länderna påverkas. Därför ska han ta upp frågan om ett nordiskt preliminärskatteavtal på det nordiska finansministermötet i oktober.