– Den personliga integriteten i arbetslivet är huvudsakligen ett oreglerat område, vilket leder till otydlighet och svåra gränsdragningar för vad som är tillåtet, säger arbetslivsminister Hans Karlsson.
Otydligheten märks både hos arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsgivare har dålig koll på vad de får kräva och anställda vet inte vad de måste gå med på.
Utredaren, som ännu inte har utsetts, ska bland annat se över bruket av hälso- och drogtester, kontroll av privat användning av e-post och Internet, liksom kameraövervakning och telefonavlyssning i arbetslivet. Utredaren ska också lägga förslag till lagstiftning som skyddar den enskildes integritet i arbetslivet, som reglerar möjligheten för arbetsgivare att få se arbetssökandes utdrag ur belastningsregistret.
Polisen har tidigare uttryckt irritation över att allt fler arbetsgivare slentrianmässigt begär att arbetssökande ska lämna in utdrag ur polisens brottsregister. Rikspolisstyrelsen krävde redan hösten 2004 att regeringen skulle strama upp reglerna för att skydda den enskildes integritetsskydd och överväga att straffbelägga arbetsgivare som missbrukar systemet.
I dag finns en laglig rätt för arbetsgivare att kontrollera personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Trots det utnyttjar många andra arbetsgivare, däribland Posten, möjligheten att rutinmässigt kräva att arbetssökande lämnar in utdrag ur polisens brottsregister.
2002 lämnade polisen ut 38.600 utdrag, 2005 hade siffran stigit till 67.000 utdrag.