Utredaren ska både föreslå eventuella åtgärder för att få de avreglerade marknaderna att fungera bättre och också titta på vad avregleringarna haft för långsiktiga effekter för konsumenterna, näringslivet, arbetsmarknaden och samhällsekonomin.
   Utredningen ska vara klar senast den 1 november 2004.