Framför allt tror han att kommunikationen mellan ledning och medarbetare kommer att bli betydligt bättre med den nya chefen.
– Flygplatsen står inför många viktiga förändringar. Då måste man ha ett bra klimat där fack och ledning kan prata med varandra.
Han beskriver stämningen bland de anställda på flygplatsen som ”lugn och lättad” sedan beskedet kom.
De senaste åren har Luftfartsverket genomfört olika åtgärder för att spara pengar på Midlanda. Bland annat har bemanningen skurits ner och anställda sagts upp.
Birgitta Uppling säger i ett pressmeddelande att hennes avgång bland annat beror på att personalen visat alltför låg vilja till förändring. Ett påstående Lars Erik Wiström menar är befängt.
– Vi har gått igenom konstanta förändringar de senaste tio åren så det finns inte den minsta sanning i det.