Malin Mukka anser att den viktigaste frågan var att kollektivavtalet inte gällde dem med visstidsanställning kortare än tre månader. Något som försvinner från den 1 april nästa år.

– Det är jätteviktigt att alla har samma typ av avtal. Arbetsgivaren ska inte kunna misshandla de anställda på det sättet, säger hon.

Själv har hon inte haft det problemet, men känner många som fått den ena tremånadersanställningen efter den andra.

– De får tre månader och sedan förlängt, förlängt och förlängt och aldrig gäller kollektivavtalet för dem. Nu blir det förhoppningsvis lättare att få fast anställning eftersom det inte blir billigare med tillfälliga anställningar, säger Malin Mukka som arbetar med telefonsupport på Telia.

Även Kjell-Åke Sommeryd, som är sektionsordförande på Teliasonera norr, framhåller tremånadersregeln som den viktigaste frågan. Och han är nöjd.

– Ja, jag tycker det blev bra. Och jag har inte hört något negativt från medlemmarna heller. Däremot har vi fått beröm från medlemmar i andra förbund som tyckt att det var bra att vi tog striden.

Och enligt honom var medlemmarna beredda på konflikt.

– Folk var taggade till tusen och väldigt strejkvilliga. Så även om de tycker att det var bra att vi kunde lösa det här så hade många nog gärna gått ut i strejk, säger Kjell-Åke Sommeryd.

Jonny Andersson är ordförande för Eltelklubben. Även han är nöjd med avtalet – i stort sett.

– Det var ju egentligen inga jättestora frågor men de var viktiga för oss. Det var bra att Seko hotade med konflikt så att arbetsgivarna förstod att vi menade allvar.

Han är dock inte odelat positiv.

– Personligen är jag lite besviken på att man lägger saker i arbetsgrupper. Det brukar ju inte bli så mycket då..

Han anser att den viktigaste frågan handlade om lönesättningen.

– På många ställen har man haft problem med det så det är viktigt med säkerhet i löneavtalet.

Det är de så kallade stupstocksreglerna det handlar om. Det innebär att om parterna inte kan komma överens om lönerna på lokal nivå så ska de regleras i det centrala avtalet.

När det gäller visstidsanställningar har man inte de problemen på Eltel, enligt Jonny Andersson.

– Där måste jag ge en eloge till Eltel som har skött sig mycket bra. Men det är ju stora problem på andra ställen.

Avtalet i korthet

  • Avtalet löper på 36 månader, 1 april 2013 – 31 mars 2016 och löneutrymmet är 6,8 % .
  • Det tredje året är uppsägningsbart.
  • Löneökningar enligt följande. År 1: 2,0% - År 2: 2,4% - År 3: 2,4%
  • Diskussionerna om hur visstidsanställningar ska tillämpas inom branschen ska fortsätta.
  • Pensionsplanen (ITP tele) ska fortsätta tillämpas som tidigare.