PNL startades 1997 av de nordiska postföretagen som ville vara med och slåss med de stora aktörerna på paketmarknaden inom Norden. Den svenska Posten lämnade paketsamarbetet i oktober 2001.
Inför samgåendet mellan Posten i Sverige och Danmark lämnar nu också Post Danmark företaget med omedelbar verkan.
Paketmarknaden i Norden ökar kraftigt. Enbart 2007 höjde PNL omsättningen med 21 procent. PNL:s huvudkontor ligger fortfarande i Sverige.