Det är första gången dessa sträckor upphandlas. Sträckorna Forsmo–Hoting och Hällnäs–Storuman kommer Banverket produktion ta hand om för 74 miljoner kronor. Det finns fortfarande en del sträckor som inte konkurrensutsatts, det är sträckorna Vännäs–Långsele och Malmbanan. Regionen började konkurrensutsättas år 2001.