Kraftverket får en effekt på 800 megawatt och ska producera 4–5 terawattimmar per år. Samma år ska också gaskraftverket i Herdecke stå klart. Det får en effekt på 400 megawatt och ska producera 2,4 terawattimmar per år och byggs i samarbete med det tyska energibolaget Mark-E.