– Det är mycket glädjande att kassörerna i Svensk Kassaservice, som drabbats så hårt av ständiga rationaliseringar de senaste åren, nu får en bra lösning, säger Kerstin Ståhl som är företagsfackets ordförande i Svensk Kassaservice.
Genom den här affären, i kombination med det avtal om omställningsåtgärder som Seko Posten tidigare tecknat med Posten AB, räknar facket med att så gott som all personal har sin framtid tryggad när Svensk Kassaservice läggs ner vid årsskiftet 2008-2009.
Framför allt är det kontor i storstäderna, i Mälardalen och längs Norrlandskusten som Nordea tar över. Därmed blir också jobben kvar på de orterna. Exakt vilka kontor som banken tar över är inte klart i dag.
Svensk Kassaservice är i dag ombud för Nordea/Plusgirot, Länsförsäkringar Bank, Skandiabanken och GE Money Bank.
Svensk Kassaservice har 370 egna kontor samt samarbetsavtal med 130 partners. Av de 1.250 anställda är 1.200 kassörer.