Björn-Inge Björnberg tror att det nya avtalet kommer att få resultat redan till vintern och att den påtvingade säsongsarbetslösheten ska minimeras. Nu gäller det för de lokala parterna att skriva avtal. Till sin hjälp har de den centrala överenskommelsen som reglerar hur övertid och ob ska omfördelas till lågsäsong. När de timmarna inte räcker gäller avtalets lägstalön, 120 kronor/timmen eller 20 880 kronor i månaden för yrkesarbetare.
Enligt Björn-Inge Björnberg pågår redan förhandlingar om årsarbetstid på många företag.
Seko tog inte någon större strid om granskningsarvodena. Dagens arvoden kommer att trappas av från årsskiftet för att om tre år utgöra 0,25 procent av lönesumman, (cirka 4 miljoner kronor). Granskningsarvodena byter samtidigt namn till utvecklingsarvoden, med syfte att ”fördjupa och utveckla den fackliga verksamheten i företagen”.
Avtalet innehåller en förbättring för nattarbetare men där nådde inte Seko så långt som man hade hoppats