Hela sex av tio tillfrågade menar att nya förslag som ska göra det lättare för ungdomar att ta sig in på arbetsmarknaden inte får försämra anställningstryggheten.
Störst är motståndet bland unga kvinnor mellan 15 och 29 år. Där säger hela tre av fyra nej till den typen av förslag.
Centern kom nyligen med ett krav på minskad anställningstrygghet för unga under de två första åren. Tanken är att på så sätt minska ungdomsarbetslösheten.