Var sjunde svensk tycker också att facket ska kunna vidta stridsåtgärder mot företag från andra EU-länder som är verksamma här i Sverige om de vägrar träffa svenska kollektivavtal.
En majoritet, 59 procent, tycker att facket ska kunna vidta stridsåtgärder även i de fall det utländska företaget har kollektivavtal i hemlandet, om de bedriver verksamhet i Sverige. Bara 19 procent anser att facket inte ska ha rätt att agera i det läget.
Sifo frågade också om avregleringen i samma undersökning.
På frågan ”Hur ser du rent generellt på den avreglering som skett inom många områden till exempel elmarknaden, järnvägen, posten, telemarknaden?” svarade 54 procent: ”ganska dåligt” eller ”mycket dåligt”. 30 procent svarade ”ganska bra” eller ”mycket bra”, medan 16 procent var tveksamma.
44 procent anser att man i framtiden ska återreglera vissa verksamheter, medan endast 12 procent tycker tvärtom att man ska öka avregleringen.
Sifo frågade 1.700 svenskar under den andra veckan i september.