Det var i augusti 2017 som en anställd på NCC skadades svårt i samband med ett schaktningsarbete i Arvidsjaur.

Jordmassor rasade ner och begravde hälften av mannens kropp. Till följd av skadorna fick han bland annat benbrott.

Arbetsmiljöbrott

Enligt åklagare vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål har NCC Sverige AB gjort sig skyldig till arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada.

Enligt utredningen har bolaget inte gjort tillräckligt för att förebygga olycksfall.

Företagsbot

Detta eftersom raset har orsakats av att släntlutningen i schaktet varit brantare än vad som är rekommenderat. Man har heller inte sett till att det fanns en stödkonstruktion i schaktet för att förhindra ras.