– Vi kan tvingas ut i en konflikt för att få vad andra redan fått, säger Seko:s avtalssekreterare, Valle Karlsson som tycker att det är oacceptabelt att Sekos medlemmar inom skärgårdstrafiken får mindre än andra grupper på arbetsmarknaden genom att avtalstiden förlängs med en månad.

Ett andra skäl till konflikten är att Almega vill avskaffa lägsta lönenivå i avtalet och införa individuella löner medan Seko kräver att behålla tarifflönerna.

I ett pressmeddelande från Seko säger Valle Karlsson att konflikten känns väldigt onödig.

– Vi kräver bara vad andra löntagare fått. Tyvärr har Almega valt en konfrontativ linje redan från början och valde att säga upp avtalet. Förra veckan trappade de dessutom upp konflikten och lade en lockout som gör att kollektivtrafiken i Stockholms skärgård drabbas. Jag tycker det är oansvarigt av Almega att i det här läget låta allmänheten drabbas så hårt, fortsätter Karlsson. 

Några möten med medlarna är inte planerade och kommer parterna inte överens träder konflikten i kraft på måndag på ett 20-tal rederier i Stockholms och Göteborgs skärgård.