En kommitté är tillsatt för att utreda hur man ska kunna effektivisera myndigheterna, förtydliga vad myndigheterna har för åtaganden och göra en enklare struktur. Myndigheterna ska också bättre anpassas till EU. Uppdraget innebär också att se över vilka myndigheter som eventuellt kan slås samman eller bör läggas ner.
Kommittén har två år på sig för utredningsarbetet, men 15 december år 2007 ska en första rapport lämnas.